Trwa nabór wniosków na bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych następuje na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub władającego. Gmina Skawina całkowicie finansuje koszty: załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transportu tych odpadów, ich składowania i utylizacji. Realizacja zadania nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji. Akcja trwa do końca listopada 2022 roku.

Druk wniosku o dokonanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, można pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gminaskawina.pl, pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ.

Wersja papierowa dostępna jest także bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Rynek 14, pok. 2, tel. kontaktowy: 12 277-01-08.