Przez cały ubiegły tydzień na terenie miasta i w sołectwach mieszkańcy świętowali Dzień Ziemi biorąc udział w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę!”


Do działania przystąpili: Przedszkola nr 2, 3 i 5 w Skawinie, Sołectwo Jaśkowice, Stowarzyszenie Doliny Cedronu Wola Radziszowska, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Sołectwo Radziszów, Klub Sportowy LKS Radziszowianka, Sołectwo Zelczyna, Sołectwo Borek Szlachecki, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, Sołectwo Grabie, Sołectwo Jurczyce, Stowarzyszenie "Możemy", Polanka Hallera wraz z OSP z Polanki Hallera.

Po co tak wiele osób angażuje się i bierze udział w takiej akcji? 

By rozbudzić w świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Przekaz jaki pozostaje jest jasny: rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci ale zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Tego właśnie uczą się już przedszkolaki! A nauka przez zabawę  jest najskuteczniejszą metodą. 

Akcja „Posprzątaj z nami Małopolskę!” zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego lokalne wsparcie zapewnił Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. 

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy – śmieci są odbierane przez Miejski Zakład Usługowy.


Źródło: OŚ