Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zapraszają Rolników z terenu Gminy Skawina do udziału w szkoleniu na temat „Zasad i procedur pozyskiwania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego”, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 11:30 w Remizie OSP w Radziszowie – ul. Kościelna 1, Radziszów.

Źródło: MODR Karniowice