Zakończyliśmy kolejny etap projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” - ZIMA. Ta część została poświęcona tematyce związanej z gospodarką odpadami, a w szczególności właściwej segregacji odpadów, gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz zero waste.


W ramach tej części projektu dotarliśmy do naszych najmłodszych mieszkańców poprzez różne działania, takie jak:

  • Przedszkola wzięły udział w spektaklu ekologicznym „Bukiet talentów”, realizowanym przez teatr „Kultureska” oraz spektaklu: „Drzewo życia”, realizowanym przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury;
  • Przedszkola otrzymały książki o tematyce ekologicznej;
  • Pierwszoklasiści z 5 szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach z edukatorem dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowa waste oraz otrzymali ekogadżety;
  • Pierwszoklasiści z pozostałych szkół podstawowych otrzymali ekogadżety oraz pakiety materiałów do przeprowadzenia lekcji z nauczycielem dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowa waste;
  • Zorganizowano konkurs na zbiórkę makulatury w szkołach podstawowych.


W spektaklach oraz zajęciach wzięło udział prawie 1000 dzieci!


Serdecznie dziękujemy naszym najmłodszym Mieszkańcom Gminy Skawina za aktywny udział w spektaklach oraz zajęciach edukacyjnych i świetną zabawę w duchu ekologii!


Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.