Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,  Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o  I przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 20.12.2022 r. o godz. 12 na wynajem pawilonu handlowego nr 12, znajdującego się na Placu Targowym w Skawinie. 


Ogłoszenie zostało również zamieszczone w Internecie (na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) a także wywieszone na terenie miasta Skawiny.  


Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.


Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.