Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 12 na sprzedaż działki nr 2126/2 o pow. 0,0678 ha, obj. KW KR3I/00017588/9, poł. w Skawinie. 


Ogłoszenie o przetargu zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej a także wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Skawiny.


Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.


Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.