Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 01 grudnia 2022 r. godz.12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11 na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Centrum Aktywności Kulturalnej „Borek”, poł. w Borku Szlacheckim.


Ogłoszenie zostało również zamieszczone w Internecie (na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) a także wywieszone na terenie miasta Skawiny i w Borku Szlacheckim.  


Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.


Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.