Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022 poz. 1343 z późn. zm.)

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022, poz. 1343 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z poniższym załącznikiem.