Tym razem ściany Biblioteki Głównej zostaną przyozdobione nową wystawą „Czas się zatrzymał” autorstwa artystów Królewskiej Grupy Artystycznej przy Stowarzyszeniu Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski Wielkie Drogi tworzących Przystań Floriańską – Skawina. Artyści-malarze, których prace będziemy mogli podziwiać to: Anna Bańdo-Mazur, Agnieszka Ligocka, Elżbieta Ligocka, Zuzanna Wędzicha, Andrzej Janowski, Kazimierz Job, Grzegorz Ostrogórski oraz Marian Strzeboński.

To zbiór obrazów, które stanowią mnogość technik (olej, węgiel, akwarela, rysunek), a także tematów (pejzaże, architektura, portrety).

Wernisaż wystawy odbędzie się 3 lipca 2022 r., o godz. 17:00. Przemykając zaś korytarzami Miejskiej Biblioteki Publicznej zatrzymajcie swój czas i obejrzyjcie wystawę trwającą do 3 września 2022 r.

Królewska Grupa Artystyczna działa pod patronatem Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów KW-Wielkie Drogi. Grupa skupia coraz szersze kręgi artystów-malarzy, fotografików, a nawet kolekcjonerów. Jej celem jest promowanie najbliższego sercu miejsca, jakim jest miasto i gmina Skawina oraz własne wartości. Grupa bierze udział w warsztatach oraz w plenerach, wspiera osoby niepełnosprawne i seniorów, a także wymienia doświadczenia międzypokoleniowo.

W każdą sobotę w ramach Przystani Floriańskiej w Skawinie wystawiają swoje obrazy na Rynku w Skawinie.

_______________________________________________________________________

Anna Bańdo–Mazur to rodowita krakowianka, od wielu lat związana ze Skawiną. Emerytowana nauczycielka muzyki. W dorobku ma kilka płyt autorskich i podręczników do nauki gry na gitarze. Malowanie to druga pasja, którą "na poważnie" mogła się zająć dopiero na emeryturze. Ulubione techniki to akryl i akwarela.

Elżbieta Ligocka jest mieszkanką Wielkich Dróg. Maluje dopiero od roku, głównie: kwiaty, pejzaże akrylami. Od wielu lat wykonuje wiklinę papierową, qwilling, kwiaty wyszywane wstążką oraz biżuterię. Wystawy: w Pozowicach. Chętnie prowadzi warsztaty, szczególnie z seniorami.

Agnieszka Ligocka–Dudek maluje od 7 lat, głównie portrety. Ulubioną techniką jest akwarela. Pracując w szkole podstawowej wykonuje dekoracje na scenę o tematyce kolbergowskiej. Wygrała konkurs w programie telewizyjnym „Kwadrans kultury”. Wystawy w: Skawinie, Wielkich Drogach i na Roztoczu, a także plenery ”Skawina pędzlem malowana”.

Zuzanna Wędzicha to emerytowana nauczycielka plastyki, zpt i muzyki. Malowanie to jej druga pasja po poezji, pisaniu o historii i tradycjach. Pracowała w Słopnicach, Szczebrzeszynie i w Wielkich Drogach. Była prezesem i inicjatorem stowarzyszeń Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego oraz Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi. Jej prace plastyczne znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach. Pierwsza wystawa odbyła się w 1963 r. w Szczebrzeszynie, następne w Skawinie i Krakowie. Uprawiane technika to olej i linoryt. Doskonali się na spotkaniach Królewskiej Grupy Artystycznej i działającej pod patronatem Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów KW-Wielkie Drogi.

Andrzej Janowski urodził się w Jaworznie w 1950 r. W latach 1953-1956 mieszkał w Nowej Hucie. Od 1956 r. do chwili obecnej mieszka w Skawinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Skawinie oraz studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale elektrycznym. W 1972 r. rozpoczął pracę w Elektrowni Skawina, gdzie pracował do emerytury.

Twórca nieprofesjonalny. Jako dziecko obserwował malującego ojca i sam zaczął próbować swoich sił w malarstwie. Pierwszymi obrazkami były akwarele i tempery. Na początku lat osiemdziesiątych za namową ojca zaczął malować obrazy olejne. Główne motywy prac to pejzaże. Obrazy maluje na podstawie zdjęć. Od czerwca do listopada roku 2021 r. w ramach "Przystań Floriańska - Skawina" wystawia swoje obrazy wraz z innymi nieprofesjonalnymi malarzami.

Kazimierz Job malarstwem zajął się od 1984 r. w wolnych chwilach po pracy. Prowadzi własna firmę budowlaną. Należy do Podkrakowskiej Izby Gospodarczej udzielając się w akcjach charytatywnych. Początkowo kopiował prace znanych artystów. Cały czas doskonali swój warsztat. Ostatnio zafascynował się rzeźbą w drewnie i kamieniu. Wystawy jego prac odbyły się w: Krakowie, Wielkich Drogach, Radziszowie, na Roztoczu (Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu). Do Królewskiej Grupy Artystycznej należy od 2017 r.

Grzegorz Ostrogórski urodził się w Krakowie w 1978 r., obecnie mieszka w Skawinie. We wczesnych latach młodości hobbistycznie zajmował się tworzeniem grafiki komputerowej. Od 2008 roku z zamiłowania uprawia rysunek, głównie węglem. Ulubioną tematyką jego prac są ludzie. Od 2021 r. aktywnie uczestniczy w tworzeniu galerii "Przystań Floriańska - Skawina".

Marian Strzeboński urodził się w 1953 r. w Skawinie, gdzie mieszka do dziś. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, a następnie studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku geografia.

Malarstwo uprawia hobbistycznie od wczesnego dzieciństwa. Pierwsze jego prace malarskie powstały w latach 60. XX w. Ważnym czynnikiem motywującym do działań twórczych w życiu dorosłym okazała się praca dydaktyczna. Przez 20 lat uczył w szkołach plastyki, jednocześnie zgłębiał tajniki technik malarskich, uczęszczając w warsztatach udoskonalających. Z powodzeniem uprawia różne techniki malarskie (olej, akryl, akwarela, pastel suchy). Jest nieustannie zafascynowany pięknem otaczającego świata, co stara się przenieść na płótno i papier. Przez pewien czas doskonalił umiejętności malarskie, kopiując dzieła słynnych mistrzów. Czasem wraca do tego działania. W całym okresie swojej twórczości namalował ok. 2000 prac, które w większości znajdują się w prywatnych zbiorach, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W ostatnich 10 latach zafascynował się architekturą dawnej Skawiny.