7 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych. O uruchomieniu programu, który nastąpi 14 marca 2022 r. i sposobie korzystania z niego poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, stronach internetowych przedszkoli oraz na profilu FB.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek.

UWAGA - rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Aktualnie obserwujemy dziesiątki podań złożonych online oraz brak odzwierciedlenia tego stanu w placówkach. 

Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola mija 25 marca 2022 r. o godz. 15:00. Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów. Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  • w terminie 7 – 11 marca 2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  • w terminie 14 – 25 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Informacje na temat rekrutacji do oddziałów żłobkowych w Przedszkolu nr 6 w Skawinie znajdują się na stronie przedszkola TUTAJ.

Dane kontaktowe do przedszkoli TUTAJ.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

  • harmonogram rekrutacji,
  • regulamin rekrutacji,
  • kryteria naboru,


Źródło: ED