Rozpoczynamy kampanię „16 dni  przeciwko przemocy ze względu na płeć". Przez najbliższe dni będziemy mówić o rodzajach przemocy, będziemy je nazywać i wskazywać, gdzie w naszym mieście można otrzymać pomoc. Czas przerwać milczenie, sięgnąć po pomoc - to pierwszy krok na drodze zmiany. Kampania prowadzona będzie w dniach 25 listopada - 10 grudnia 2022 r. Jej podstawowym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację osób krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących.

Stosowanie przemocy wobec jednostki jest jednocześnie naruszeniem praw człowieka! Kampania ma też służyć wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy domowej oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy. W ramach kampanii  zapraszamy wszystkich szukających pomocy i wsparcia na bezpłatne konsultacje specjalistów w ramach pełnionych dyżurów  
 • godz.: 16:30 - 19:30 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny- przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Skawina ul. Rynek 24 /na przeciwko ratusza/
Chcemy też  podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii osoby doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą, mają możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony Ośrodka. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do siedziby Ośrodka lub punktu konsultacyjnego, bądź dzwoniąc na numery telefon:
 • 500 378 955 lub 12 276 73 12


W najbliższym czasie poruszać będziemy następujące zagadnienia:

 1. Przemoc definicje, podstawowe informacje - artykuł dostępny /kliknij/
 2. Jak rozpoznać przemoc domową - katalog zachowań 
 3. Cykl przemocy 
 4. Czynniki ryzyka stosowania przemocy wobec bliskich
 5. Dlaczego ludzie stosują przemoc
 6. Mechanizmy przemocy - dlaczego tak trudno odejść 
 7. Dziecko w rodzinie z problemem przemocy
 8. Konsekwencje życia w rodzinie z problemem przemocy
 9. Prawo jako narzędzie pomocy
 10. Procedura „Niebieskiej Karty”- zadania służb
 11. Prawo w ochronie dzieci
 12. Przemoc wobec osób starszych
 13. Konsekwencje używania przemocy u osób ją stosujących
 14. Zatrzymaj przemoc - gdzie uzyskać pomoc?
 15. A na zakończenie podsumujemy kampanię


Organizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie wspólnie z Komisariatem Policji oraz  Sądem Rejonowym w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Stowarzyszeniem Siemacha