Od 13 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych. O uruchomieniu programu i sposobie korzystania z niego poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, stronach internetowych przedszkoli oraz na profilu FB.


WAŻNE: Przypominamy rodzicom/opiekunom kandydatów do przedszkoli samorządowych: po dokonaniu zgłoszenia online, wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru!  Samo zgłoszenie w systemie, bez dostarczenia dokumentów /w tym załączników, na podstawie których komisja nalicza punkty/ jest niewystarczające. 31 marca 2023 r. o godz. 15:00 mija termin składania wniosków rekrutacyjnych za pomocą sytemu Vulcan. Szczegółowych informacji w tym zakresie będą udzielać także dyrektorzy poszczególnych placówek.

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  • w terminie 13 – 17 marca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  • w terminie 20 – 31 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.


Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru mija 31 marca 2023 r. o godz. 15:00. Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów. Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.


Rekrutacja online od 20 marca będzie prowadzna TUTAJ


UWAGA - Wniosek o przyjęcie do przedszkola samorządowego - zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji będzie generował się automatycznie w trakcie składania wniosku za pomocą programu rekrutacyjnego, który trzeba będzie wydrukować, podpisać i złożyć z pozostałymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.

UWAGA - rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Aktualnie obserwujemy dziesiątki podań złożonych online oraz brak odzwierciedlenia tego stanu w placówkach.

Informacje na temat rekrutacji do oddziałów żłobkowych funkcjonujących w Przedszkolu nr 6 w Skawinie znajdują się na stronie przedszkola TUTAJ  Dane kontaktowe do przedszkoli w załączniku. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej


Dzieci ukraińskie w wieku od 3 do 6 lat, przybyłe do Polski po 24 lutego 2022 r., przyjmowane będą do oddziału zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie ul. Mickiewicza 11A, telefon: 12 276 76 56. W sprawie przyjęcia dzieci ukraińskich proszę kontaktować z dyrekcją SP 3 w Skawinie w godzinach pracy szkoły. 


Źródło: CUW