Rozpoczęły się nabory w pierwszych otwartych konkursach ofert dla NGO. Organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy mogą już składać swoje wnioski w sześciu konkursach w obszarach związanych z pomocą społeczną, wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz organizacją wypoczynku zimowego.


Zgodnie z przyjętym 25 października 2023 r. „Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) na 2024 r.” Gmina Skawina wspiera NGO dwutorowo: finansowo i pozafinansowo poprzez Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tzw. COP). W ramach wsparcia finansowego ogłaszane są otwarte konkursy ofert, umożliwiające NGO uzyskanie finansowania lub dofinansowania realizowanych przez siebie działań wpisujących się w „Roczny program współpracy” na dany rok.

Aktualnie trwają już nabory w następujących obszarach konkursowych:

Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2023 r.

  • „Organizacja wypoczynku zimowego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego, sportowego, cyklu wycieczek bądź wycieczki turystyczno-krajoznawczej na terenie kraju dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Skawina lub w formie półkolonii na terenie gminy Skawina” w 2024 r. - link do informacji na temat konkursu.

Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2023 r.


Źródło: PSW