Nowe boisko wielofunkcyjne w Jurczycach

W ramach rewitalizacji obszarów wiejskich w Gminie Skawina powstało w Jurczycach boisko wielofunkcyjne. Każdy z mieszkańców, bez względu na wiek, ale przede wszystkim dzieci i młodzież zyskali infrastrukturę sprzyjającą integracji oraz rozwojowi fizycznemu.

W wyniku przebudowy starego boiska asfaltowego powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Odpowiednie warunki do gry znajdą tutaj miłośnicy siatkówki, koszykówki, ale również piłki ręcznej. Inwestycje uzupełniono o niezbędne piłkochwyty, stojaki na rowery, małą infrastrukturę, a także niezbędne oświetlenie.

Boisko nie powstałoby bez udziału mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w prace przy realizacji zadania. 

Powstała infrastruktura jest bezpłatna i ogólnodostępna.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:    "Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina - ITD i ITP".

Nowe boisko wielofunkcyjne w Jurczycach