Powstał przyjazny plac zabaw w Jurczycach

Proces rewitalizacji nie zwalnia. Tym razem zawitał do Jurczyc, gdzie wyremontowano i przebudowano plac zabaw. Z nowej inwestycji cieszy się lokalna społeczność, która zyskała atrakcyjne miejsce do zabawy, spotkań oraz spędzania czasu wolnego.

Jurczyce to kolejna miejscowość objęta Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Skawina.  To cały szereg inwestycji mających poprawić komfort życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc do spotkań i spędzania czasu wolnego.

W ramach realizacji inwestycji remontu i rozbudowy placu zabaw w Jurczycach, wymieniono stare urządzenia zabawowe na nowe, rozbudowano infrastrukturę o urządzenia siłowni zewnętrznej, a także zamontowano stojaki na rowery oraz zmodernizowano oświetlenie. Całość uzupełniono nasadzeniami zieleni. 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Jurczyc, a zwłaszcza najmłodsi, zyskali świetny teren do zabaw i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Co należy podkreślić, plac zabaw dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:  "Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina - ITD i ITP".

Powstał przyjazny plac zabaw w Jurczycach