Rzozów. Nowoczesne boisko i siłownia plenerowa otwarte dla mieszkańców

Teren obok remizy OSP Rzozów zmienił się nie do poznania! Powstało tam boisko wielofunkcyjne, na którym mieszkańcy będą mogli zagrać w piłkę nożną, siatkówkę i inne najpopularniejsze dyscypliny sportowe. A jeżeli akurat zabraknie chętnych do grania, to można skorzystać z siłowni “pod chmurką”.

Oprócz boiska, zadbano też o jego otoczenie i wygodne dojście. Pojawiły się tutaj chodniki oraz stojaki na rowery. Mieszkańcy mogą odpocząć i przyjemnie spędzić czas siedząc na wygodnych ławkach. Teren został ogrodzony, zadbano o posadzenie drzewek i krzewów oraz zamontowano kosze na śmieci. Cały kompleks w nocy jest dobrze oświetlony dzięki ekologicznym latarniom napędzanym energią słoneczną.

Rzozów jest kolejnym sołectwem objętym programem rewitalizacji. To cały szereg inwestycji mających poprawić komfort życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc do spotkań i spędzania czasu wolnego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:  "Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina - ITD i ITP".

Rzozów. Nowoczesne boisko i siłownia plenerowa otwarte dla mieszkańców