Gruntowny remont piwnicy, parteru oraz elewacji, całkiem inna architektura i kolorystyka. Nowe wejście, skrzydło, rozbudowa budynku, a całość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom Ludowy w Jaśkowicach zyskał drugie życie i stanie się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców oraz Centrum Aktywności Kulturalnej z prawdziwego zdarzenia. 

Dom Ludowy w Jaśkowicach powstał już w XIX wieku i na przestrzeni lat stopniowo niszczał. W ramach rewitalizacji Miasta i Gminy Skawina został gruntownie wyremontowany i rozbudowany. Piwnica, która jeszcze do niedawna była zrujnowanym pomieszczeniem, dzisiaj jest pięknym i stylowym miejscem, w którym mieści się klubokawiarnia z czytelnią. Dzięki zaangażowaniu sołtysa Józefa Tomczaka, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Jaśkowic, w kawiarni pojawią się meble, książki, konsola do gier, duży telewizor z płaskim ekranem, projektor oraz inne rzeczy, które pozwolą atrakcyjnie spędzać wspólnie wolny czas.

Nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej w Jaśkowicach stanie się miejscem, w którym będą organizowane spotkania, wystawy oraz warsztaty. Dzięki inwestycji mieszkańcy Jaśkowic zyskali miejsce, które stanie się kulturalnym i towarzyskim centrum lokalnej społeczności.


Inwestycja jest elementem projektu “Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina - ITD i ITP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.