Grafika przewodnia do Strategii Gminy Skawina-Zaplanujmy wspólnie przyszłość

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, wpłynęło 108 uwag (w tym trzykrotnie 3 uwagi tej samej treści). Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.
 
RAPORT Z KONSULTACJI

Działając na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVI/374/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, a także Uchwałą Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r.,  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030.


WYNIKI KONSULTACJI: w załączonym raporcie


Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju i Strategii

tel.: 12 277 01 84

e-mail:  strategia@gminaskawina.pl