Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”. 

Termin spotkania: 23 sierpnia 2023 r., godz. 18.00.

Miejsce: sala obrad ratusza, ul. Rynek 1, I piętro.


Więcej informacji: Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy... na 2024 rok”