W ramach projektu „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” przygotowaliśmy "Kalendarz dobrych praktyk 2024". Zostały w nim zamieszczone rady dotyczące idei zero waste, które można wykorzystać każdego dnia w swoim gospodarstwie domowym. Idea ZERO WASTE opiera się na zasadzie 5 r, czyli refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (użyj ponownie), recycle (segreguj i przetwarzaj) oraz rot (kompostuj).Serdecznie zapraszamy do pobrania!


Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.