Dzięki akcjom „Wymień odpad na sadzonkę” wielu mieszkańców  zna już adres PSZOKu, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie skawińskiej strefy przemysłowej. To właśnie tam każdy mieszkaniec opłacający rachunek za śmieci może dostarczyć samodzielnie wiele nietypowych odpadów. 


Dlaczego segregacja jest tak ważna? Bo pozwala w następnym etapie na przetworzenie odpadów w procesie recyklingu, by następnie powtórnie je wykorzystać.  
Dlatego przypominamy: na terenie naszej gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można przekazać m.in.:

  • do 1 000 kg na rok odpadów wysegregowanych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, w tym styropianu budowlanego;
  • do 500 kg na rok odpadów wielkogabarytowych (w tym styropianu pochodzącego wyłącznie z opakowań AGD, RTV);
  • do 8 szt. opon;
  • odpady z tekstyliów i odzież;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Podstawą przyjęcia odpadów przez PSZOK jest okazanie rachunku za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Skawina.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się w Skawinie, przy ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8.

Godziny otwarcia (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy): 

  • poniedziałek -  piątek 10:00-17:30
  • sobota  7:30-15:00

Dane kontaktowe:
tel.: 12 357 20 47
e-mail: bok@mzu.gminaskawina.pl


Więcej informacji na temat PSZOK znajdziesz TUTAJ.