W związku z brakiem wystarczającej liczby miejsc w publicznych przedszkolach, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podejmuje kolejne działania zmierzające do zapewnienia jak największej liczby miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zarządzeniem nr 123.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. ogłosił otwarty konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Skawina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022”.

Szczegóły konkursu znajdują się w zamieszczonej poniżej wersji elektronicznej zarządzenia oraz załącznikach.

Źródło: ED