17 maja rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat do Niepublicznego Przedszkola Royal Baby w Skawinie, ul. Leśna 74U1, wyłonionego w ramach konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, które będzie realizowało zadanie pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Skawina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023”.

Rekrutacja skierowana jest do wszystkich rodziców nią zainteresowanych, zarówno tych których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli podczas pierwszej rekrutacji zorganizowanej w marcu br. jak i tych, którzy w niej nie uczestniczyli.

Koszty pobytu dzieci w ww. przedszkolu, z wyjątkiem wyżywienia dziecka, będą finansowane przez Gminę Skawina.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 14 w dniach od 17 do 23 maja 2022 r. do godz. 17:00 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wniosek o przyjęcie do przedszkola – rekrutacja uzupełniająca”

imię i nazwisko rodzica składającego wniosek

adres do korespondencji


Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów naboru, jak to miało miejsce podczas pierwszej rekrutacji.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pod numerami:

  • 12 277 01 43,
  • 12 277 01 15,
  • 12 277 01 45,
  • oraz w przedszkolu Royal Baby pod numerem: 791 256 443

Link do strony internetowej Niepublicznego Przedszkola Royal Baby znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w załącznikach.