Kolejny artykuł w ramach kampanii „16 dni  przeciwko przemocy ze względu na płeć" przybliża czynniki ryzyka stosowania przemocy wobec bliskich. Co może wskazywać na zwiększone prawdopodobieństwo pojawienia się przemocy?


Czynniki ryzyka stosowania przemocy wobec bliskich

Czynniki ryzyka nie są przyczynami przemocy, ale ich występowanie wiąże się z większym prawdopodobieństwem, że sprawca dokona aktu przemocy wobec bliskich. 

Osoby stosujące przemoc często nie radzą sobie z własnymi emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem, mają niskie poczucie własnej wartości. Boją się negatywnych ocen i opinii innych osób na swój temat, bywają niepewne swojej pozycji w rodzinie i poza nią, co sprawia, że cechuje je nadmierna potrzeba kontrolowania bliskich. Często są zagniewane, reagują nagłą złością. Sprawcy przemocy po dokonaniu aktu przemocy niejednokrotnie odczuwają wstyd, mają poczucie winy i by siebie usprawiedliwić, przerzucają odpowiedzialność za swoje przemocowe zachowanie na  osoby, które skrzywdzili.

Stosowanie przemocy może też wynikać z posiadanego przez sprawców systemu przekonań i poglądów dotyczących sposobu wychowania dzieci np. „dzieci i ryby głosu nie mają” czy ról i pozycji w rodzinie: „rolą kobiety jest wychowywanie dzieci i dbanie o dom”, „zdanie mężczyzny jest najważniejsze”.

Osoby, które stosują przemoc, często same doznawały przemocy w dzieciństwie, były świadkami takich zachowań, jak np.: ojciec znęcał się nad matką, rodzice bili młodsze rodzeństwo, sami też byli bici przez rodziców czy dziadków itp. Te sytuacje nauczyły ich błędnego przekonania, że przemoc wymusza posłuszeństwo i pozwala na szybkie osiągnięcie celu, umacnia też pozycje w rodzinie. 

Przyjmowanie substancji psychoaktywnych również może być źródłem zachowań przemocowych. Ze statystyk policyjnych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” wynika, że 70% osób, wobec których interweniują policjanci w związku z przemocą w rodzinie, to osoby będące pod wpływem alkoholu. Pojawieniu się przemocy w rodzinie mogą towarzyszyć takie zjawiska jak: brak pracy, trudności lokalowe, trudności w pracy, problemy finansowe, pogorszenie relacji miedzy rodzicami/partnerami, alkoholizm, itp. 

Doznający przemocy mogą być uzależnieni od partnerów, którzy są jedynymi żywicielami rodziny, mogą być przekonani, że nie będą w stanie sami zadbać o dom i dzieci. Pokrzywdzeni wierzą, że w każdym małżeństwie/związku istnieje przemoc, że skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić. Mają nadzieję, że przemoc była incydentalna, a partnerzy zmienią się na lepsze. Często uważają, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie mogą liczyć na pomoc z zewnątrz. 


Przeczytaj też inne artykuły:


Organizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie wspólnie z Komisariatem Policji oraz  Sądem Rejonowym w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Stowarzyszeniem Siemacha


Źródło: MGOPS