Gmina Skawina zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej rozpoczęła prace nad nowym dokumentem na lata 2024-2030. Podstawą do prac są wnioski z ewaluacji poprzedniej edycji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Założenia dla nowego dokumentu:

  • pozostawienie obszarów interwencji bez zmian,
  • uruchomienie i ożywienie istniejących obiektów i przestrzeni przy udziale lokalnych społeczności,
  • dokończenie działań z poprzedniego programu,
  • nowe działania wpisujące się w cele GPR.

Dokument realizowany jest we współpracy z FRDL MISTiA.  

Obecnie trwają spotkania dla mieszkańców zgodnie z załączonym grafikiem. Podczas spotkań pracujemy nad plusami i minusami poszczególnych terenów. 

Mapa obszarów rewitalizacji


Wydziałem prowadzącym proces rewitalizacji jest Wydział Rozwoju i Strategii UMiG w Skawinie. 
Kontakt: rewitalizacja@gminaskawina.pl


Zapraszamy do udziału w spotkaniach, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.  Więcej informacji na temat rewitalizacji Gminy Skawina można znaleźć TUTAJ