Kolejny artykuł w ramach kampanii „16 dni  przeciwko przemocy ze względu na płeć" przybliża czynniki ryzyka stosowania przemocy wobec bliskich. Co może wskazywać na zwiększone prawdopodobieństwo pojawienia się przemocy?


Dlaczego ludzie stosują przemoc?

Osoby stosujące przemoc często nie radzą sobie z własnymi emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem, mają niskie poczucie własnej wartości. Niejednokrotnie uważają, że udawadnianie i egzekwowanie swoich racji poprzez np.  krzyk, klaps, popychanie, szarpanie, poniżanie, bicie, „ciche dni” itp. jest najlepszą metodą zdobycia „szacunku” u bliskich. Swoje zachowania sprawcy przemocy zazwyczaj usprawiedliwiają koniecznością np. „wychowania lub zdyscyplinowania rozbrykanych dzieci czy żony”.
Szacunek zawsze opiera się na obopólnym zaufaniu, zrozumieniu, akceptacji i przekonaniu, że zawsze mogą liczyć na pomoc członków rodziny, jednak w rodzinie obarczonej problemem przemocy tych cech brakuje. Osoby stosujące przemoc w rodzinie zapytane, dlaczego krzywdzą swoich bliskich często odpowiadają, że chcą „żeby dzieci wyrosły na porządnych ludzi”, „żeby się lepiej uczyły”, „żeby w domu był porządek”, „żeby w rodzinie byli wszyscy szczęśliwi”, „by rodzina zawsze była razem” itp. Tak przedstawione intencje sprawcy są właściwe, ale metody przez te osoby stosowane np. wyzwiska, bicie, obrażanie, - już nie, jest to jedynie pretekst do usprawiedliwiania swoich zachowań, które prowadzą do kontrolowania bliskich.

Sprawcy starają się usprawiedliwiać swoje zachowania przemocowe poprzez:
  • kwestionowanie własnej odpowiedzialności za przemoc np. „to przez alkohol, problemy w pracy”.
  • kwestionowanie szkody, którą poniosła ofiara najczęściej twierdząc, że „nic poważnego się nie stało”,
  • kwestionowanie wiarygodności ofiary np. „to by się nie stało, gdyby dotrzymała słowa i wróciła do domu na czas, zasłużyła na to”, 
  • Odwoływanie się do wyższych racji np. „to dla dobra rodziny”,  

Często osoby stosujące przemoc same w dzieciństwie czy wczesnej młodości podawani byli rygorystycznemu wychowaniu, doznawali emocjonalnego odrzucenia, a w środowisku rodzinnym dominowała przemoc. Sprawców przemocy zazwyczaj cechuje brak empatii, zazdrość, nadużywanie substancji psychoaktywnych itp.

Za przemoc  zawsze odpowiada sprawca i nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy. Nawet jeśli rozumiesz, z jakimi problemami boryka się Twój mąż/ partner/bliski np. problemy w pracy, trudne dzieciństwo, impulsywność itp., to w żaden sposób nie usprawiedliwia to jego agresywnych – przemocowych zachowań.  
   

Przeczytaj też inne artykuły:

  1. Rusza kampania "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć"
  2. Przemoc definicje - kampania "16 dni przeciwko przemocy..."
  3. Jak rozpoznać przemoc domową - katalog zachowań
  4. Cykle przemocy - kampania "16 dni przeciwko przemocy..."
  5. Czynniki ryzyka stosowania przemocy wobec bliskich - kampania "16 dni przeciwko przemocy..."

Organizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie wspólnie z Komisariatem Policji oraz  Sądem Rejonowym w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Stowarzyszeniem Siemacha

Źrodło: MGOPS