Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje” w 2022 r.

Informacje o wysokości przyznanych dotacji znajdą Państwo w dostępnym poniżej załączniku. Zapraszamy wszystkich beneficjentów dotacji do składania aktualizacji ofert zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji nie później niż do środy 26 stycznia, za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.