Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.08   3.9   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Baza ofert

Drogi wolontariuszu!

Zastanów się, która forma działalności społecznej bardziej Ci odpowiada. Wolontariat akcyjny czy długoterminowy? Następnie zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami znajdującymi się w  zakładkach poniżej i wybierz to, które najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom lub umiejętnościom.

W każdym ogłoszeniu znajdziesz dane kontaktowe do ogłaszających się organizacji. Jeśli któraś oferta Cię zainteresowała nie zwlekaj! Napisz lub zadzwoń pod wskazany email lub nr telefonu!


Stowarzyszenie "Równa szansa": Wolontariat akcyjny podczas zajęć społecznych dla grupy dzieci przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju

Czym się będziesz zajmować?
Zadaniem wolontariusza będzie współpraca z prowadzącymi, pomoc przy realizacji zajęć oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w trakcie ich realizacji. Zajęcia społeczne są prowadzone dla grupy dzieci przedszkolnych z zaburzeniami rozwoju, prowadzone są przez dwóch specjalistów, i terapeutów z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju. Zajęcia będą miały charakter tematyczny, w planie m.in. wyjścia do sklepu, na targ, do fryzjera. Założeniem projektu jest budowanie i wzbogacenie kontaktów z rówieśnikami oraz kształtowanie pożądanych zachowań w miejscach publicznych.
Kogo szukamy?
Osób pełnoletnich, empatycznych, chętnie studentów psychologii lub pedagogiki w tym pedagogiki specjalnej. Nie jest to jednak warunek konieczny.
Dlaczego warto?
Organizacja wystawi stosowne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu,można również w ten sposób odbyć praktyki. Osobiste korzyści wynikające z możliwości pomocy innym. Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, w tym autyzmem i zespołem Downa. Możliwość współpracy przy kolejnej, jesiennej edycji oraz zdobywanie doświadczenia podczas innych zajęć.

Informacje organizacyjne:
Zajęcia odbywają się 3-4 razy w tygodniu dla różnych grup wiekowych. Charakter zajęć tematyczny, w tym stacjonarnie w CAK w Skawinie, ul. Ogrody oraz wyjścia w terenie w najbliższej okolicy.

O organizacji: www.facebook.com/rownaszansa/, www.rownaszansa.pl
Osoba do kontaktu:
Justyna Ciepły, kom.:  516 317 138, e-mail: juustynacieply@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Dzieci są ważne: Wsparcie marketingowe, obsługa social mediów Stowarzyszenia oraz drobne zadania fundraisingowe


Czym się będziesz zajmować?
Do Twoich zadań należeć będzie: udział w promocji planowanych i zrealizowanych działań Stowarzyszenia, obsługa social mediów Stowarzyszenia - fanpage, blog, instagram, tworzenie i korekta tekstów do postów, obsługa newslettera, współudział w tworzeniu rocznych planów marketingowych i fundraisingowych, współprowadzenie bazy newsletter oraz darczyńców, współpraca z osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie zadań grupy Skawina Pomaga oraz Skawińskiego Klubu Gier - wsparcie promocyjne, zadania fundraisingowe (2 do 3 x w roku); zakres i forma każdorazowo ustalany z Zarządem.
Kogo szukamy?
Osoby pełnoletniej - wymóg konieczny, potrafiącej zachować dyskrecję -wymóg konieczny, znającej język polski w stopniu pozwalającym na poprawne realizowanie zadań zgodnie z zasadami pisowni - wymóg konieczny. Wymagamy znajomości programów MS Office co najmniej w stopniu dobrym, umiejętności organizacyjnych- odpowiedzialności za terminowość i realizowanie zadań zgodnie z harmonogramem, umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i otwartości na ludzi i nowe formy działań, chęci poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.
Dlaczego warto?
Korzyści dla Ciebie: zdobędziesz szerokie doświadczenie w dziedzinie marketingu, będziesz miał możliwość realizacji swoich pomysłów - jesteśmy otwarci na innowacje spotkasz nowych ludzi, nawiążesz znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.

Informacje organizacyjne:
Prosimy o kontakt osoby, mogące poświęcić co najmniej 10h / miesięcznie na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia. Spora część zadań jest realizowana zdalnie. Zadania stacjonarne najczęściej realizowane są na terenie miasta Skawiny - godziny w miarę możliwości są ustalane ze znacznym wyprzedzeniem i sporą elastycznością.

W zgłoszeniu proszę podać: Imię,nazwisko,wiek oraz krótko opisać swoje wykształcenie/doświadczenie/umiejętności


O organizacji: 
http://dzieci-sa-wazne-skawina.blogspot.com/
Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Klimas, e-mail: k.klimas.dsw.skawina@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Dzieci są ważne: Koordynowanie i administrowanie projektów  - liczba wakatów 2 (wolontariat lub praktyki studenckie/zawodowe)

Czym się będziesz zajmować?
Do Twoich zadań należeć będzie: współkoordynowanie dużych działań wewnętrznych oraz projektów finansowanych z dotacji, samodzielne koordynowanie mniejszych działań, zarządzanie zespołem przy poszczególnych zadaniach, współpraca z Zarządem Stowarzyszenia oraz instytucjami zewnętrznymi, sporządzanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,wsparcie procesów księgowych i kadrowych, czuwanie nad poprawnością formalną, finansową oraz terminowością powierzonych zadań, współtworzenie dokumentacji projektów- regulaminy, umowy, zestawienia itp. udział w szkoleniach i spotkaniach - wewnętrznych i zewnętrznych, współpraca z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania w Organizacji (wolontariat,administracja wewnętrzna, finanse, marketing itp.), udział w tworzeniu wniosków dotacyjnych i powstawaniu działań wewnętrznych Stowarzyszenia, inne zadania o charakterze formalno - administracyjnym
Kogo szukamy?
Osoby pełnoletniej - wymóg konieczny, ze znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne tworzenie dokumentacji oraz komunikację ze współpracownikami - wymóg konieczny. Wymagamy: znajomości programów MS Office co najmniej w stopniu dobrym, umiejętności organizacyjnych - planowanie czasu swojego oraz zespołu, otwartości, elastyczności oraz terminowości, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za siebie i działania powierzonego zespołu, umiejętności łagodzenia konfliktów, chęci poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.
Dlaczego warto?
Korzyści dla Ciebie: zdobędziesz szerokie doświadczenie w dziedzinie zarządzania, będziesz miał możliwość realizacji swoich pomysłów - jesteśmy otwarci na innowacje, poznasz różne etapy realizowania projektów, w których aktywnie będziesz mógł uczestniczyć, spotkasz nowych ludzi, nawiążesz znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.

Informacje organizacyjne:
Prosimy o kontakt osoby, mogące poświęcić co najmniej 15h / miesięcznie na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia. Spora część zadań organizacyjno - administracyjnych odbywa się zdalnie (nie wymagamy doświadczenia w tej części - wszystkiego nauczymy, w miarę możliwości wymagany jest dostęp do Internetu oraz urządzenie typu komputer, laptop czy smartfon - nie jest to warunek konieczny). Zadania stacjonarne realizowane są na terenie miasta Skawiny - godziny w miarę możliwości są ustalane ze znacznym wyprzedzeniem i sporą elastycznością.

W zgłoszeniu proszę podać: Imię,nazwisko,wiek oraz krótko opisać swoje wykształcenie/doświadczenie/umiejętności

O organizacji: 
http://dzieci-sa-wazne-skawina.blogspot.com/
Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Klimas, e-mail: k.klimas.dsw.skawina@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Dzieci są ważne: Współprowadzenie Skawińskiego Klubu Gier Planszowych - wakatów 2

Czym się będziesz zajmować?
Do Twoich zadań należeć będzie: współprowadzenie Klubu - Klub jest skierowany do osób bez ograniczenia wiekowego (praca z dziećmi, młodzieżą i os. dorosłymi), współorganizowanie rozgrywek i turniejów, zapoznawanie uczestników z nowymi grami, tłumaczenie zasad, wsparcie w trakcie rozgrywki, czuwanie nad mieniem Stowarzyszenia w szczególności nad egzemplarzami udostępnionymi z zewnątrz na czas turniejów, wsparcie przy naprawie uszkodzonych egzemplarzach gier, wsparcie przy pracach administracyjnych: regulamin klubu, regulaminy turniejów i rozgrywek,aktualizacja rejestru posiadanych egzemplarzy, wsparcie w działaniach rekrutacyjnych i promocyjnych Klubu
Kogo szukamy?
Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.Poszukujemy PASJONATÓW gier planszowych, otwartych na kontakt z ludźmi. Kreatywnych i pomysłowych.  Nie wymagamy dużego doświadczenie lecz chęci poznania nowych gier i form rozgrywek.
Dlaczego warto?
Korzyści dla Ciebie: masz możliwość realizowania Swojego hobby, będziesz mieć możliwość uczestnictwa w turniejach i rozgrywkach najciekawszych gier planszowych, nawiążesz kontakt z ludźmi dzieląc z nimi wspólną pasję, nabędziesz lub poszerzysz Swoje doświadczenie w organizacji i prowadzeniu różnych działań, poznasz “od kuchni” sposób organizowania prac Klubu.

Informacje organizacyjne:
Prosimy o kontakt osoby chcące zaangażować się w rozwijanie Klubu, mogące poświęcić co najmniej 10h/ miesięcznie (raz w tygodniu) na stacjonarne współprowadzenie Klubu. Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie na terenie miasta Skawina. Zadania organizacyjno - administracyjne w większości odbywają się zdalnie (nie wymagamy doświadczenia w tej części - wszystkiego nauczymy, w miarę możliwości wymagany jest dostęp do Internetu oraz urządzenie typu komputer, laptop czy smartfon - nie jest to warunek konieczny)

W zgłoszeniu proszę podać: Imię, nazwisko,wiek oraz podać tytuł gry którą najbardziej lubisz - w maksymalnie 4 zdaniach uzasadnij swój wybór.

O organizacji: 
http://dzieci-sa-wazne-skawina.blogspot.com/
Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Klimas, e-mail: k.klimas.dsw.skawina@gmail.com