Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   38.16   8.25   0.87
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.68   10.69
Leśna   7.94   10
Edwarda Warchałowskiego   10.67   14.09
Wytrzyszczek   7.89   10.41
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.67   11.7
Skawińska   10.82   13.98
Leona Petrażyckiego   6.87   9.19
Leona Petrażyckiego   7.94   10.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Mentoring

MENTORING - szczegółowe informacje

Jeżeli jesteście organizacją pozarządową, która…

 • … jest zmotywowana do działania;
 • … aktywnie działa na terenie Gminy Skawina…
 • … lub dopiero rozpoczyna swoją działalność;
 • … zmaga się z problemami wewnętrznymi;
 • … bądź ma problemy z otoczeniem zewnętrznym;
 • … szuka nowych możliwości finasowania swoich działań;
 • … chce nawiązać współpracę z innymi organizacjami;
 • … nie ma pomysłu w jaki sposób rozwinąć swoją działalność…
 • … lub ma doskonały pomysł na rozwój, jednak potrzebuje wsparcia merytorycznego w realizacji związanych z nim działań;
 • … chce sprecyzować swoje cele i zaplanować przyszłe działania;
 • … ma mnóstwo pomysłów, jednak ma problemy z ich realizacją;
 • … chce uzyskać wsparcie w pracy nad projektem…
   

… to usługa MENTORINGU jest właśnie dla Was! 


ALE CO, GDZIE, JAK?

Co to mentoring? – definicja:

Mentoring to relacja partnerska między mentorem a jego uczniem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia. Bazuje na przywództwie, inspiracji i stymulowaniu.

Opis działań

Ekspert to doświadczona we współpracy z NGO osoba, która wspólnie z organizacjami miałaby przyjrzeć się ich zasobom, doświadczeniom, potencjałom miejsca i gminy oraz bieżącym problemom organizacji.

Pozwoli to:

 • znaleźć nowe źródła finansowania;
 • stworzyć indywidualny harmonogram adekwatnych źródeł finansowania;
 • wskazać potencjalne kierunki współpracy z innymi, zainspirować do działań;
 • zdiagnozować sytuację organizacji i zidentyfikować inne problematyczne kwestie (dot. organizacji pracy, zaangażowania ludzi, finansów etc.).

Metoda pracy mentora z NGO

Mentor będzie „uczył” organizacje w działaniu np. poprzez pracę nad przygotowaniem projektu. Z jednej strony chodzi o zaplanowanie koncepcyjne projektu i przejrzenie źródeł finansowania, z drugiej – po otrzymaniu środków finansowych – wsparcie w strukturalnym podejściu do zarządzania projektem.

Dzięki pracy na przykładzie realizacji danego projektu, organizacja uczy się realnego działania organizacji, która zmaga się z autentycznymi problemami (z podziałem i organizacją pracy, dokumentacją, promowaniem działań, rozliczeniami itp.). Dodatkowym celem mentora jest dbanie o sieciowanie organizacji w gminie.

Co istotne mentor jest osobą, która ma wiedzę branżową, doświadczenie w zarządzaniu organizacją, szerszy ogląd na sektor pozarządowy w gminie, rozpoznanie możliwości ważnych z punktu widzenia organizacji. Mentor łączy różne kompetencje (zarządzanie, praca z ludźmi, procesy grupowe, bieżące funkcjonowanie organizacji).

Usługa mentoringu obejmuje:

 • analizę organizacji;
 • planowanie koncepcji rozwoju organizacji;
 • wyznaczanie kierunków działania w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania i opracowanie indywidualnego harmonogramu adekwatnych źródeł finansowania;
 • wskazanie potencjalnych kierunków nawiązywania współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz z sektorem biznesu;
 • doskonalenie umiejętności członków organizacji pozarządowych objętych mentoringiem, w szczególności w zakresie zarządzania, pozyskiwania środków finansowych, działań promocyjnych i marketingowych.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! 

Szczegółowe informacje dotyczące Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

T: +48 12 277 01 03
E: cop@gminaskawina.pl