Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   18.76   0.09
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne dla NGO związane są z tematyką bieżącego funkcjonowania organizacji. Są odpowiedzią na potrzebę wsparcia w rozstrzyganiu bieżących wątpliwości dotyczących:

  • zagadnień formalnych np. zgłaszania zmian w KRS, sprawozdawczości merytoryczna, dokumentacji wewnętrznej
  • rozliczania projektów np. opracowania dokumentacji projektowej, sprawozdawczości
  • organizacji działań prowadzonych przez NGO
  • współpracy z wolontariuszami
  • promocji działań
  • współpracy lokalnej

Jeżeli Wasza organizacja potrzebuje wsparcia w którymkolwiek z powyższych tematów, skontaktujcie się z pracownikami Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wsparcie udzielane jest w formie:

  • pracy własnej konsultanta
  • pracy eksperckiej online
  • konsultacji telefonicznych
  • osobistego spotkania z doradcą

Uwaga! W czasie epidemii COVID-19 konsultacje odbywają się w formie pracy własnej eksperta, pracy online i konsultacji telefonicznych.