Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.75   3.77   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Edukacja "antysmogowa"

Wydział Ochrony Powietrza realizuje działania edukacyjno - informacyjne dotyczące ograniczania niskiej emisji m.in.:

1. Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

2. Projekty realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020:

1. Edukacja dotycząca ochrony powietrza w szkołach i przedszkolach – opracowanie „Programu edukacji smogowej” oraz zakup i przekazanie materiałów dydaktycznych
2. Akcja "Wymień odpad na naturalny oczyszczacz powietrza"
3. Akcje edukacyjne plenerowe przy udziale "Autobusu Energetycznego OZE" - Mobilnego Laboratorium
„POLoNEs”
4. Organizacja targów eko-ciepła połączona z eko-happeningami
5. Zakup i dystrybucja materiałów drukowanych związanych z m.in. promocją postaw proekologicznych
6. Wystawa spektakli teatralnych w szkołach podstawowych i przedszkolach propagujących działania oraz
kształtowanie postaw proekologicznych
7. Utworzenie ogródków tematycznych
8. Okresowo wydawana gazetka informacyjna dla mieszkańców "Gazeta EKO"
9. Utworzenie systemu informacyjno-promocyjnego o stanie powietrza na terenie placówek gminnych - zakup
tablic TV

1. Akcja "Wymień odpad na naturalny oczyszczacz powietrza”
2. Akcje edukacyjne plenerowe przy udziale "Autobusu Energetycznego OZE" - Mobilnego Laboratorium -
3. Organizacja targów eko-ciepła połączona z eko-happeningami
4. Zakup i dystrybucja materiałów drukowanych związanych z m.in. promocją postaw proekologicznych

3. Projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Przypominamy o uruchomionej dla mieszkańców „infolinii antysmogowej” udzielającej kompleksowych informacji o aktualnym stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu na terenie Skawiny (dane ze stacji monitoringowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) i czy można bezpiecznie przebywać przez dłuższy czas na zewnątrz oraz o podejmowanych działaniach. Infolinia jest czynna w godzinach pracy Urzędu, a pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie udzielą informacji związanych także ze sposobami ograniczania smogu, jego wpływem na zdrowie, a także działań dotacyjnych likwidujących smog.


Zapraszamy do kontaktu: Referat Efektywności Energetycznej