Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.72   2.31   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

STOP SMOG

To ostatnia szansa na skorzystanie z dotacji w ramach programu Stop Smog (również dla osób, które już posiadają ekologiczne źródło ciepła).


Tylko do 29 kwietnia 2022 roku można składać wnioski do programu STOP SMOG celem otrzymania nawet 54 000 złotych bezzwrotnego dofinansowania na prace termomodernizacyjne. Z programu mogą skorzystać również osoby posiadające ekologiczne źródło ogrzewania.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Może obejmować przykładowo: 

  • ocieplenie budynku, 
  • wymianę okien i drzwi, 
  • parapetów zewnętrznych, 
  • obróbek blacharskich 
  • oraz inne zalecenia wskazane podczas oceny energetycznej. 

Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi zawsze aż 90%. Oznacza to, że mieszkaniec będzie musiał zapłacić/odpracować tylko 10% całkowitych kosztów.

Przykładowo za inwestycję wartą 55 000 złotych, beneficjent programu będzie musiał zapłacić zaledwie 5 500 złotych, natomiast 49 500 złotych zostanie pokryte w ramach dofinansowania.

Aby wziąć udział w Programie, należy spełnić wszystkie poniższe wymagania:

  • mieszkaniec składający wniosek musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współdziałania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa;
  • mieszkaniec osiągał średni miesięczny dochód za rok 2020 na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 2342,27 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1673,05 zł w gospodarstwie wieloosobowym (świadczenie 500+ oraz świadczenia pielęgnacyjne nie wliczają się do dochodu);
  • mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, tj. wartości dodatkowych działek (nie wliczając działki, na której położony jest dom, którego dotyczy wniosek), samochodów, maszyn rolniczych, papierów wartościowych, środków zgromadzonych w banku lub innych przedmiotów wartościowych,  o wartości nie przekraczającej kwoty 53 000 zł,
  • mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne;
  • ważną zmianą w stosunku do poprzedniego naboru jest fakt, że w budynku nie musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) jeśli mieszkaniec posiada już ekologiczne źródło ogrzewania, np. kocioł gazowy, może ubiegać się o termomodernizację budynku w ramach programu Stop Smog (bez wymiany kotła) pod warunkiem, że spełnia pozostałe kryteria dostępowe.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony Powietrza pod adresem Skawina, ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej). Innym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej lub pobranie go ze strony i złożenie w skrzynce umieszczonej przed wejściem do Urzędu lub na Dzienniku Podawczym pod adresem Skawina, ul. Rynek 14.

Często potencjalnymi beneficjentami programu są osoby, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki i później ich rozliczaniem w innych programach pomocowych, dlatego zwracamy się w prośbą o przekazanie nam informacji o osobach, do których, mimo naszych starań, taka informacja mogła nie dotrzeć lub które Państwa zdaniem potrzebują pomocy. Po przekazaniu takich informacji, będziemy kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcem celem pomocy w wypełnieniu wniosku, również w miejscu jego zamieszkania.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony Powietrza pod adresem Skawina ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) lub kontaktu telefonicznego pod numerami: 12 277 00 08 / 798 678 334 / 12 277 00 14 / 532 085 350.