Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.53   3.9   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

STOP SMOG

Zakończono realizację programu STOP SMOG w Gminie Skawina z ostatecznym wynikiem zrealizowanych 245 przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Program „Stop Smog” był skierowany do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, czyli takich, dla których ogrzewanie budynku pochłania ogromną część domowego budżetu. Uczestnikami programu mogli zostać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 245 budynkach na terenie gminy Skawina, pozwoliło na znaczne zredukowanie zarówno kosztów eksploatacji poszczególnych budynków poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania, jak i zmniejszenie emisji szkodliwych związków do powietrza. Oprócz efektów ekonomicznych, termomodernizacja przyniosła zmniejszenie wartości zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Oprócz wymienionych wyżej korzyści, oczywistym efektem przeprowadzenia termomodernizacji jest ograniczenie emisji szkodliwych związków emitowanych do otoczenia. Redukcja produkcji pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, pochodnych węglowodorów aromatycznych (WWA), benzo(a)pirenu, ozonu, tlenków siarki oraz azotu, jest głównym założeniem oraz realnym efektem przeprowadzonych prac, a w szczególności wymiany starych, nieefektywnych, nieekologicznych źródeł ogrzewania, które nie spełniały żadnej normy.

Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu lub dachu, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych przyczyniła się do spadku wartości energii użytkowej potrzebnej do zapewnienia optymalnej temperatury w budynku.


W dalszym ciągu zachęcamy osoby posiadające stare, nieefektywne źródła ogrzewania do skorzystania z obecnie realizowanych programów dotacyjnych - gminnej dotacji do wymiany pieców i kotłów, programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wizyty w Wydziale Ochrony Powietrza ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) lub kontaktu telefonicznego: 12 277 01 67 / 12 277 00 14 / 12 277 00 08.

Uregulowania dotyczące realizacji programu Stop Smog w Gminie Skawina można znaleźć pod linkami:

UCHWAŁA NR XXXVIII/536/21 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu Stop Smog oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu

UCHWAŁA NR XXX/446/21 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/405/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.

UCHWAŁA NR XXVIII/405/21 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.

UCHWAŁA NR XI/144/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.