Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.4   8.62   1
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

STOP SMOG

28 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu w ramach programu STOP Smog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022. Wartość dofinansowania to ponad 11 milionów złotych.


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) uruchomiło nowy instrument pomocowy w ramach programu Stop SMOG, który dedykowany jest dla najmniej zamożnych osób.  Pomoc będą mogły otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z gminą miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może  przekraczać  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie jednoosobowym  i  125%  tej  kwoty  w  gospodarstwie  wieloosobowym).

Gmina Skawina w ramach realizacji porozumienia zawartego z MPiT otrzyma środki na pomoc mieszkańcom w termomodernizacji 300 budynków. Wartość dofinansowania wynosi: 11 130 000,00 zł.  Zadanie jest planowane do realizacji w latach: 2019 – 2021. Inwestycje będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina. Gmina Skawina zagwarantuje realizację celów termomodernizacji. Nowy instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów: JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania, w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.


AKTUALIZACJA : Obecnie realizacją programu zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


AKTUALNOŚCI :
STOP SMOG - zakończył się nabór wniosków.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie, dnia 29 kwietnia 2022 roku zakończył się nabór wniosków do programu STOP SMOG.

Obecnie w kilkudziesięciu budynkach trwają prace termomodernizacyjne oraz działania związane z ogłoszeniem kolejnych postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawców prac w pozostałych domach.

Kolejne postępowania przetargowe sukcesywnie ogłaszane są na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacji na temat etapu, na jakim jest Państwa wniosek, udzieli pracownik Wydziału Ochrony Powietrza Referatu Efektywności Energetycznej - Łukasz Fortuna, tel. 12 277 00 14 / 532 085 350

W dalszym ciągu zachęcamy osoby posiadające stare, nieefektywne źródła ogrzewania do skorzystania z obecnie realizowanych programów dotacyjnych - gminnej dotacji do wymiany pieców i kotłów, programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wizyty w Wydziale Ochrony Powietrza ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) lub kontaktu telefonicznego: 12 277 01 67 / 12 277 00 14 / 12 277 00 08.