Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

15°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   2.21   3.8   0.38
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   2.19   3.13
Leśna   3.04   4.4
Edwarda Warchałowskiego   2.7   3.87
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   1.61   2.53
Skawińska   2.18   2.97
Leona Petrażyckiego   2.06   3.04
Leona Petrażyckiego   1.77   2.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

STOP SMOG

28 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu w ramach programu STOP Smog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022. Wartość dofinansowania to ponad 11 milionów złotych. Obecnie program prowadzony jest na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w 2019 r.  uruchomiło nowy instrument pomocowy w ramach programu Stop SMOG, który dedykowany jest dla najmniej zamożnych osób.  Pomoc mogą otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z gminą miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może  przekraczać  175%  kwoty  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie jednoosobowym  i  125%  tej  kwoty  w  gospodarstwie  wieloosobowym).

Gmina Skawina w ramach realizacji porozumienia zawartego z MPiT otrzyma środki na pomoc mieszkańcom w termomodernizacji 300 budynków. Wartość dofinansowania wynosi: 11 130 000,00 zł.  Inwestycje są realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina. Gmina Skawina gwarantuje realizację celów termomodernizacji. Instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów: JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania, w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji

Aktualnie z uwagi na zaawansowanie realizacji programu Stop Smog w Gminie Skawina zakończył się nabór wniosków.

Obecnie w kilkudziesięciu budynkach trwają prace termomodernizacyjne oraz działania związane z ogłoszeniem kolejnych postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawców prac w pozostałych domach.

Kolejne postępowania przetargowe sukcesywnie ogłaszane są na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Informacji na temat etapu, na jakim jest Państwa wniosek, udzieli pracownik Wydziału Ochrony Powietrza Referatu Efektywności Energetycznej - Łukasz Fortuna, tel. 12 277 00 14 / 532 085 350

W dalszym ciągu zachęcamy osoby posiadające stare, nieefektywne źródła ogrzewania do skorzystania z obecnie realizowanych programów dotacyjnych - gminnej dotacji do wymiany pieców i kotłów, programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do wizyty w Wydziale Ochrony Powietrza ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) lub kontaktu telefonicznego: 12 277 01 67 / 12 277 00 14 / 12 277 00 08.


Uregulowania dotyczące realizacji programu Stop Smog w Gminie Skawina można znaleźć pod linkami:

UCHWAŁA NR XXXVIII/536/21 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu Stop Smog oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu

UCHWAŁA NR XXX/446/21 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/405/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.

UCHWAŁA NR XXVIII/405/21 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach Programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.

UCHWAŁA NR XI/144/19 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.