Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.02   3.61   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   33.9   48.09
Leśna   30.71   42.68
Edwarda Warchałowskiego   36.85   50.53
Wytrzyszczek   34.83   50.47
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   32.07   45.39
Skawińska   35.91   48.13
Leona Petrażyckiego   33.62   47.35
Leona Petrażyckiego   29.23   39.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Czysta Energia Blisko Krakowa

Realizowany od początku roku 2020 projekt pn.: “Czysta Energia Blisko Krakowa” został zakończony. Dzięki niemu mieszkańcy gminy Skawina zyskali kolejne instalacje odnawialnych źródeł energii takie jak:

 • instalacje  fotowoltaiczne w liczbie 205
 • kolektory słoneczne w liczbie 99
 • pompy ciepła w liczbie 23
 • kotły na biomasę w liczbie 57

W sumie na terenie naszej Gminy w prywatnych gospodarstwach domowych zamontowano 384 instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy którzy złożyli deklarację i podjęli decyzję o montażu otrzymali dofinansowanie w wysokości 50%. Realizacja projektu “Czysta Energia Blisko Krakowa” to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie gminy a także zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. 

 Dodatkowo w ramach projektu 3 budynki użyteczności publicznej tj. 

 • Szkoła Podstawowa w Rzozowie,
 • Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej,
 • Przedszkole nr. 6 w Skawinie,

wyposażone zostały w instalacje fotowoltaiczne - każda o mocy 19 kWKomunikat do mieszkańców:

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” Mieszkańcu pamiętaj, że:

 1. Nie możesz nic zmieniać w instalacji bez uzyskania zgody gminy, tj. właściciela instalacji.
 2. Jeśli zamierzasz podjąć działalność gospodarczą pod adresem gdzie zamontowano instalację musisz poinformować o tym fakcie gminę.
 3. W przypadku zbycia nieruchomości, na które została zamontowana instalacja poinformuj nabywcę o umowie z gminą, zapewnij przejęcie przez nabywcę praw i obowiązków z niej wynikających oraz niezwłocznie poinformuj o powyższym gminę.
 4. Na stronie internetowej projektu znajdziesz FAQ - najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami: http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/faq/
 5. W razie wątpliwości związanej z instalacją skontaktuj się z gminą.
 6. Stosuj się do instrukcji, którą otrzymałeś podczas montażu instalacji.
 7. Trwałość projektu kończy się w dniu 29.06.2027 r. i do tego dnia instalacja jest własnością gminy. Po tym dniu własność instalacji przechodzi na mieszkańca bez składania dodatkowych oświadczeń.
 8. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia instalacji.
 9. Awarie i usterki należy zgłaszać pod adres e-mail: serwis.sbk@inergis.pl,tel. serwisowy 505 193 011 lub w systemie do zgłaszania usterek: http://serwis.inergis.pl/
 10. W przypadku trwałego uszkodzenia lub zniszczenia instalacji (brak możliwości korzystania z instalacji)poinformuj o tym niezwłocznie gminę.
 11. W sprawach związanych z projektem Czysta Energia Blisko Krakowa należy kontaktować się z: Dawid Kapusta, tel. 12 277 01 67


Informacji o projekcie udziela:
Dawid Kapusta
Tel.  12 277 01 67
d.kapusta@gminaskawina.pl
Wydział Ochrony Powietrza
Ul. Rynek 12 ( wejście od ul. Krzywej)
32-050 Skawina
 


Czysta Energia Blisko Krakowa