Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   6.49   4.06   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.84   18.1
Leśna   9.94   12.29
Edwarda Warchałowskiego   12.23   14.65
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   15.69   18.55
Leona Petrażyckiego   15.36   19.48
Leona Petrażyckiego   13.29   16.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Czysta Energia Blisko Krakowa

Realizowany od początku roku 2020 projekt pn.: “Czysta Energia Blisko Krakowa” został zakończony. Dzięki niemu mieszkańcy gminy Skawina zyskali kolejne instalacje odnawialnych źródeł energii takie jak:

 • instalacje  fotowoltaiczne w liczbie 205
 • kolektory słoneczne w liczbie 99
 • pompy ciepła w liczbie 23
 • kotły na biomasę w liczbie 57

W sumie na terenie naszej Gminy w prywatnych gospodarstwach domowych zamontowano 384 instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy którzy złożyli deklarację i podjęli decyzję o montażu otrzymali dofinansowanie w wysokości 50%. Realizacja projektu “Czysta Energia Blisko Krakowa” to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie gminy a także zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. 

 Dodatkowo w ramach projektu 3 budynki użyteczności publicznej tj. 

 • Szkoła Podstawowa w Rzozowie,
 • Szkoła Podstawowa w Woli Radziszowskiej,
 • Przedszkole nr. 6 w Skawinie,

wyposażone zostały w instalacje fotowoltaiczne - każda o mocy 19 kWKomunikat do mieszkańców:

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” Mieszkańcu pamiętaj, że:

 1. Nie możesz nic zmieniać w instalacji bez uzyskania zgody gminy, tj. właściciela instalacji.
 2. Jeśli zamierzasz podjąć działalność gospodarczą pod adresem gdzie zamontowano instalację musisz poinformować o tym fakcie gminę.
 3. W przypadku zbycia nieruchomości, na które została zamontowana instalacja poinformuj nabywcę o umowie z gminą, zapewnij przejęcie przez nabywcę praw i obowiązków z niej wynikających oraz niezwłocznie poinformuj o powyższym gminę.
 4. Na stronie internetowej projektu znajdziesz FAQ - najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami: http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/faq/
 5. W razie wątpliwości związanej z instalacją skontaktuj się z gminą.
 6. Stosuj się do instrukcji, którą otrzymałeś podczas montażu instalacji.
 7. Trwałość projektu kończy się w dniu 29.06.2027 r. i do tego dnia instalacja jest własnością gminy. Po tym dniu własność instalacji przechodzi na mieszkańca bez składania dodatkowych oświadczeń.
 8. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia instalacji.
 9. Awarie i usterki należy zgłaszać pod adres e-mail: serwis.sbk@inergis.pl,tel. serwisowy 505 193 011 lub w systemie do zgłaszania usterek: http://serwis.inergis.pl/
 10. W przypadku trwałego uszkodzenia lub zniszczenia instalacji (brak możliwości korzystania z instalacji)poinformuj o tym niezwłocznie gminę.
 11. W sprawach związanych z projektem Czysta Energia Blisko Krakowa należy kontaktować się z: Dawid Kapusta, tel. 12 277 01 67


Informacji o projekcie udziela:
Dawid Kapusta
Tel.  12 277 01 67
d.kapusta@gminaskawina.pl
Wydział Ochrony Powietrza
Ul. Rynek 12 ( wejście od ul. Krzywej)
32-050 Skawina
 


Czysta Energia Blisko Krakowa