Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.08   3.77   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Informacje

Wystartowały przygotowania do Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2023!

Na spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, zdecydowaliśmy, że podejmujemy wyzwanie i organizujemy nasze wspólne wrześniowe wydarzenie w sprawdzonej formie pikniku, który odbędzie się w Parku Miejskim w Skawinie. 

W ramach Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2023 chcemy:

 • pokazać mieszkańcom gminy Skawina, jakie stowarzyszenia i fundacje działają na jej terenie oraz jak można skorzystać z ich propozycji;
 • zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach lokalnych organizacji, włączenia się w wolontariat, członkostwa w stowarzyszeniach i wspólnego działania na rzecz społeczności;
 • coraz lepiej poznawać się, współdziałać i rozwijać w gronie organizacji.
   
Wspólne przygotowania do realizacji DOPIS 2023 toczyć się będą pełną parą przez całe wakacje. Każdą z organizacji i grup biorących udział w wydarzeniu zachęcamy do zaangażowania w jego tworzenie.Start promocji wydarzenia wśród mieszkańców planujemy na koniec sierpnia 2023 r.; wtedy też będą intensyfikować się nasze przygotowania organizacyjne.

Wszystkie bieżące informacje o spotkaniach i wspólnych działaniach można znaleźć na grupie na Facebooku,na Facebooku w specjalnie utworzonym na ten cel wydarzeniu i w grupie na FB dedykowanej NGO biorącym udział w wydarzeniu, a także na stronie www.gminaskawina.pl

Dlaczego warto wziąć udział w DOPIS 2023?

 • aby pokazać mieszkańcom gminy działania swojej organizacji lub grupy społecznej;
 • aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty NGO lub grupy;
 • aby znaleźć nowych wolontariuszy lub członków;
 • aby lepiej poznać inne organizacje i grupy oraz nawiązać i wzmocnić współpracę.


Co zapewniają główni organizatorzy wydarzenia (Gmina Skawina, Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)?
 

 • zaplecze techniczne i organizacyjne do prezentacji NGO w wybranej formie (np. namiot, niewielki budżet na materiały niezbędne do przeprowadzenia aktywności),
 • promowanie każdej NGO (m.in. informacje na stronie Gminy, w portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych),
 • pomoc w opracowaniu pomysłu na ciekawe zaprezentowanie NGO podczas DOPIS 2023.


Jakie zaangażowanie ze strony organizacji i grup będzie potrzebne?

 

 • Zgłoszenie swojego udziału.
 • Przygotowanie stoiska i zadania na grę.
 • Pozostawanie w bieżącym kontakcie z głównymi organizatorami i innymi NGO za pośrednictwem wyznaczonej osoby kontaktowej z organizacji.
 • Udział we wspólnych działaniach przygotowawczych (min. jedna z grup tematycznych: gra stanowiskowa, promocja, temat przewodni, logistyka)


W razie wszelkich pytań, wątpliwości lub nowych pomysłów zapraszamy do kontaktu z konsultantką COP Joanną Czarnik (tel. 883 776 370, joanna.czarnik@bis-krakow.pl).