Na terenie gminy realizowany jest projekt polegający na montażu instalacji służących do gromadzenia wody opadowej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR XLII/605/22 z dnia 30 marca 2022 roku, z póżn. zm.  ( Uchwała Rady Miejskiej NR LIII/767/23 z dnia 22 lutego 2023 roku),  która określa zasady udzielania dotacji. 

Wnioski składać można na Dzienniku Podawczym, ul. Rynek 14 (parter) oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Beneficjentami programu zostać mogą właściciele lub współwłaściciele nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Skawina. Dofinansowanie skierowane jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, której dotyczy dotacja. 

Koszty kwalifikowane inwestycji obejmują zakup:

  • naziemnego/podziemnego zbiornika na deszczówkę,
  • rury wznoszącej,
  • filtra do wody,
  • centrali deszczowych,
  • akcesoriów przyłączeniowych,
  • pokrywy z zamknięciem i sitem wlewowym,
  • pompy zatapialnej,
  • łapacza wody deszczowej,
  • instalacji elektrycznej i sterującej z niezbędnymi zabezpieczeniami (w przypadku zamkniętych systemów ogrodowych na wodę deszczową). 


Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Efektywności Energetycznej  Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie (tel. 12 277 01 67).