Na terenie gminy realizowany jest projekt polegający na montażu instalacji służących do gromadzenia wody opadowej. Nabór wniosków w ramach programu trwał do dnia 10 czerwca 2022 r. Obecnie mieszkańcy którzy na podstawie złożonych wniosków zawarli umowę dotacji z gminą Skawina wykonują inwestycję polegającą na montażu zbiorników naziemnych lub podziemnych wraz z instalacją przeznaczoną do gromadzenia deszczówki. 

Dofinansowanie inwestycji odpowiada sumie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych - koszt kwalifikowany wynosi: 100 zł za każde rozpoczęte 0,1 m3 pojemności zbiornika. Łączna wartość dotacji nie może przekraczać 2 500 zł natomiast sumaryczna dotowana minimalna pojemność zbiorników wynosi 1,0 m3.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR XLII/605/22 z dnia 30 marca 2022 roku, która określa zasady udzielania dotacji. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Efektywności Energetycznej  Wydziału Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie (tel. 12 277 01 67).