16 dni z przekroczonymi normami (kilka lat temu 160), 2700 wymienionych pieców, setki spotkań, publikacji i wywiadów. Kilka lat temu byliśmy jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, dziś jesteśmy liderem w walce ze smogiem. A jednak da się - to hasło przewodnie konferencji poświęconej zanieczyszczeniu powietrza, która odbyła się w VANTA Business Center 7 lutego. Spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów z całej Polski, by dyskutować o tym, co się udało, a co pozostało do zrobienia, by było jeszcze lepiej. Dużo praktycznych przykładów w trakcie rozmów z ekspertami podczas trzech paneli dyskusyjnych: edukacja i informacja, ustawy i uchwały w służbie czystego powietrza, ekorewolucja – to już się dzieje.Co wpłynęło na sukces Skawiny w walce ze smogiem?


Współpraca i świadomość, że jest to nasz wspólny cel, nasz czyli władz miasta i radnych Rady Miejskiej. Bardzo  zmotywowany, świetny zespół pracowników w tym ekodoradców zbudowany na potrzeby realizacji zadań walki z niską emisją. Edukacja wszystkich pokoleń. Niestandardowe działania jak program „Laboratorium Skawina” czy akcja „Mój sąsiad już nie truje”. Punkt obsługi beneficjenta czyli „gminny sklepik z dotacjami i pomocą techniczną”.  Zaangażowanie strony społecznej i współpraca ze Skawińskim Alarmem Smogowym oraz wsparcie mieszkańców, dla których świadomość wpływu zanieczyszczeń na ich zdrowie stało się bardziej realne z momentem kiedy zaczęło się głośno o tym mówić. 
- Wiedzieliśmy, że musimy działać. Choć początki naszej walki były bardzo trudne, bo na poziomie państwa mówiono nam, że są inne priorytety. Mimo to, my jako władze Skawiny, zgodnie i przy współpracy Rady Miejskiej, przy ogromnym wsparciu mieszkańców a zwłaszcza Skawińskiego Alarmu Smogowego w osobach, przede wszystkim, Łukasza Kurlita i Bartka Lisowskiego zdecydowaliśmy, że musimy działać, musimy znaleźć środki i musimy rozpocząć wymianę kopciuchów. – wspomina Tomasz Ożóg drugi zastępca burmistrza Skawiny.
- To była najważniejsza decyzja w wachlarzu prac jakie podjęliśmy. Wiedzieliśmy, że powietrze, którym oddychamy to nasz wspólny interes, to nasze zdrowie i tak, 21 czerwca 2017 roku, podjęta została Uchwała Nr  XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Skawina oraz zintensyfikowania walki ze smogiem i rozszerzenia działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie, potocznie zwana Programem Walki ze Smogiem i co kluczowe tzw. „kotwica budżetowa” czyli gwarancja środków na kolejne lata na wymianę „kopciuchów” - 1,5 mln zł – opowiada burmistrz Norbert Rzepisko. 

Ile jeszcze jest do zrobienia w samym mieście?

Likwidacja wszystkich kopciuchów oraz jak najszybsza likwidacja kotłów 3 klasy. Ograniczenie odorów jakie emituje przemysł, to dziś  dla Skawiny priorytet, chcemy by w tym obszarze również zaczęła się ekozmiana. 


Podczas konferencji byli z nami goście z: Rybnika, Andrychowa, Chrzanowa, Wieliczki, Liszek, Oświęcimia, Mogilan, Kościeliska i online: Biskupic, Brzeska, Bukowiny, Gnojnika, Ropy, Szczucina, Lipi, Powiatu Tarnowskiego, Bochni, Dobczyc, Kroczyc, Czarnego Dunajca, Myślenic, Zatora, Dobczyc, Gorlic, Łodygowic, Wadowic, Wierzchosławic, Grybowa, Raby Wyżnej, Alwerni, Kamienicy, Koniuszy, Lanckorony, Sułkowic, Pcimia, Gródka nad Dunajcem, Siewierzy, Krakowa, Kamionki Wielkiej, Dąbrowy Tarnowskiej, Gminy Hażlach, Zabierzowa, Osieku, Izabelina, Mucharza, Proszowic, Suchej Beskidzkiej, Stryszowa, Krzeszowic, Czernichowa, Niedźwiedzia – dziękujemy za tak liczną obecność! 
Nagrodzeni „Skawińskim antykopciuchem” zostali:

Łukasz Kurlit i Bartosz Lisowski ze Skawińskiego Alarmu Smogowego

za dziesiątki godzin dyskusji i wspólnego ustalania narzędzi możliwych do realizacji na terenie naszej gminy, które zaowocowały Programem Walki ze Smogiem. Niewątpliwie bez ich działań poprawa jakości powietrza w naszej gminie nie następowałaby tak szybko.

Piotr Woźny 

za wsparcie w zmierzeniu się nowymi wyzwaniami w obszarze termomodernizacji budynków jednorodzinnych i zaufanie udzielone naszej gminie. W tym miejscu należy podziękować za odważne podjęcie tematu ogólnodostępnego programu powszechnej kompleksowej termomodernizacji jakim stał się ostatecznie program Czyste powietrze. Niewątpliwie realizacja zadań - Laboratorium Skawina oraz programu Stop Smog w Skawinie nie byłby możliwy gdyby nie Pan Piotr Woźny i jego umiejętność wsłuchania się w głos osób widzących problemy jak i mających propozycje ich rozwiązania. 

Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego

za wspieranie naszego samorządu w realizacji działań antysmogowych, programów krajowych. Jego umiejętność oddziaływania na różnych poziomach władz samorządowych i krajowych ma niewątpliwy wpływ na wprowadzenie narzędzi walki ze smogiem dla samorządów. Nagrodę odebrała Anna Dworakowska

Miasto Rybnik

za konstruktywną wymianę doświadczeń i wyzwań podczas realizacji działań antysmogowych jak również poprawy efektywności energetycznej budynków. Cieszymy się że możemy korzystać z oceny narzędzi walki ze smogiem innych samorządów które konsekwentnie i z determinacją dążą nie tylko do działania ale przede wszystkim do osiągania efektów podejmowanych działań. Źródło: OP / PSW