Ruszyły zgłoszenia udziału w Dniu Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2019. Aby dokonać zgłoszenia swojej organizacji należy uzupełnić formularz  on-line:  KLIKNIJ TUTAJ.    Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia  30  czerwca 2019 r.  Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.


Jakie informacje zamieszczamy w formularzu? 

  1. Adres e-mail
  2. Nazwa organizacji/grupy nieformalnej/inicjatywy
  3. Imię i nazwisko osoby reprezentującej - czyli osoby, z którą będziemy się kontaktować w sprawie organizacji wydarzenia
  4. Telefon kontaktowy (należy wskazać numer telefonu do osoby reprezentującej organizację podczas organizacji DOPIS. Numer telefonu będzie wykorzystywany jedynie w sprawach związanych z organizacją DOPIS)
  5. Do jakich działań się włączycie? (kolportaż plakatów, ulotek, zaproszeń, obsługa techniczna/logistyczna wydarzenia przed i po, promocja wydarzenia)
  6. Sposób, w jaki chcecie się zaprezentować - np. stoisko, atrakcje na stoisku, występ sceniczny (jeżeli tak proszę podać opis), a może macie inną propozycję? :)
  7. Czy stoisko chcecie prowadzić samodzielnie, czy dzielić z inną organizacją/ jaką? *
  8. Co możecie mieć własne (np. stół, namiot, krzesła, itp.) lub nadmiarowe (do pożyczenia innym organizacjom)? *