Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zmianie terminu rozpatrzenia ofert konkursowych w otwartym konkursie ofert z zakresu: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2023 r. na 28 marca 2023 r.

Pełna treść zarządzenia jest dostępna w załączniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dodatkowych informacji udzielają: