Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie § 7 ust. 11 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2019 r., uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna” w 2023 r. dla klubów sportowych, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Informacje o wysokości przyznanych dotacji znajdą Państwo w dostępnym poniżej załączniku. Zapraszamy wszystkich beneficjentów dotacji do składania aktualizacji ofert zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji nie później niż do czwartku 26 stycznia, za pośrednictwem systemu Witkac.pl.


Dodatkowych informacji udzielają:

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.