26 kwietnia 2023 r. o godz. 09.00 odbędzie się LV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7.

Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja

Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.