29 listopada 2023 r. o godz. 9:00 odbędzie się LXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7. Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.