28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7. Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja. Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.