31 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja. Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.