28 lutego 2024 r., o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja. Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.