27 marca 2024 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się LXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.


Transmisja
z sesji odbędzie się na stronie eSesja

Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.