13 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1

Transmisja z sesji odbędzie się na stronie eSesja

Porządek obrad oraz projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.