Poniżej znajduje się protokół z I zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady Seniorów, która odbyła się 9 sierpnia 2023 r.