Z uwagi na brak kworum na sesji Skawińskiej Rady Seniorów zwołanej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skawinie Ewę Masłowską na dzień 28 grudnia 2022 r. informujemy, że I inauguracyjna sesja Skawińskiej Rady Seniorów III kadencji odbędzie się 17 stycznia 2023 r. o godzinie 14.00, w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego w Ratuszu, Rynek I, I p. 


Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Złożenie ślubowania przez członków SRS
  4. Wybór Przewodniczącego SRS
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego SRS
  6. Wybór Sekretarza SRS
  7. Dyskusja
  8. Zamknięcie sesji