W związku z planowanym na dzień 3 lipca 2023r. rozpoczęciem robót budowanych związanych z przebudową skrzyżowania dróg gminnych w Rzozowie (DG600976K; DG601132K; DG601134K) Gmina Skawina informuje o utrudnieniach dla użytkowników dróg, które wystąpią podczas przebudowy. 

W pierwszym etapie prac wprowadzone zostaną miejscowe zawężenia dróg oraz ograniczona zostanie prędkość.
W rejonie skrzyżowania pracował będzie sprzęt budowlany. 

W kolejnych etapach przebudowy wystąpi konieczność czasowego zamknięcia dróg DG601132K; DG601134K.

Informacje o zamknięciach przekazane zostaną w kolejnych komunikatach. Prosimy o śledzenie informacji na www.gminaskawina.pl - utrudnienia 

ŹRÓDŁO: IN