Ulica Szkolna w Radziszowie jest nieprzejezdna. Najprawdopodobniej w nocy z 15 na 16 lutego spadła dekoracyjna część gzymsu Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie od strony wejścia do budynku. Na miejscu pracuje Straż Pożarna. Trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Wszystkie zajęcia zostają odwołane. Aktualnie oczekujemy na przyjazd Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz Konserwatora Zabytków. Obiekt jest zabezpieczony, teren został ogrodzony, na miejscu obecne są służby, trwa weryfikacja projektów wykonanych prac. Strażacy ściągają resztki gzymsu, o kolejnych działaniach oraz o możliwości użytkowania obiektu, jak tylko będzie to możliwe, zostaną poinformowani wszyscy najemcy.


Budynek został oddany do użytku w 2013 roku. Prace były realizowane zgodnie z decyzją konserwatora zabytków i pod nadzorem konserwatorskim. Przed nami sprawdzenie przyczyn, wyciągnięcie wniosków, naprawa a jeśli doszło do zaniedbania, wyciągnięcie konsekwencji. Będziemy informować o kolejnych czynnościach. 

Prosimy o zachowanie ostrożnościRuchem kieruje Straż Miejska - dojazd do Przychodni Zdrowia Radziszów oraz Przedszkola / mapa poniżej:

  • od strony Skawiny ul. Skawińska - Rynek - Wytrzyszczek
  • od strony Radziszowa ul. Zadworze - Zadworze Górne

Mapa przedstawiająca dojazd alternatywny do budynku przychodni i przedszkola w Radziszowie

Źródło: PSW